მეზობელი სიტყვები
Iguanidae
არსებითი სახელი
/ɪʹgwɑ:nɪdi:/

pl რეპტ. იგუანასებრნი (Iguanidae fam.).