მეზობელი სიტყვები
Iguanodontidae
არსებითი სახელი
/ɪ͵gwɑ:nəʹdɒntɪdi:/

pl პალეონტ. იგუანოდონისებრნი (ფრინველმენჯა დინოზავრების ოჯახი; Iguanodontidae fam.).