მეზობელი სიტყვები
IKK
/͵aɪkeɪʹkeɪ/

აბრევ. = IκB kinase.