მეზობელი სიტყვები
ileum
არსებითი სახელი
/ʹɪli:əm/

(pl ilea) ანატ. თეძოს ნაწლავი.