მეზობელი სიტყვები
iliac
ზედსართავი სახელი
/ʹɪlɪæk/

ანატ. 1) თეძოს ძვლისა, თეძოს ძვალთან დაკავშირებული;

2) თეძოსი, თეძოსთან დაკავშირებული; iliac artery [bone] თეძოს არტერია [ძვალი].