მეზობელი სიტყვები
iliacus
არსებითი სახელი
/ɪʹlaɪəkəs/

ანატ. თეძოს კუნთი (აგრ. iliacus muscle).