მეზობელი სიტყვები
iliofemoral ligament
არსებითი სახელი
/͵ɪlɪəʊ͵fɛmərəlʹlɪgəmənt/

ანატ. თეძო-ბარძაყის იოგი (აგრ. Y-ligament).