მეზობელი სიტყვები
iliopsoas
არსებითი სახელი
/͵ɪlɪəʊpʹsəʊæs/

ანატ. თეძო-სუკის კუნთი.