მეზობელი სიტყვები
Illicium
არსებითი სახელი
/ɪʹlɪsɪəm/

ბოტ. ბადიანი, ილიციუმი (ორლებნიან მცენარეთა გვარი; Illicium gen.).