მეზობელი სიტყვები
imaginal
ზედსართავი სახელი
/ɪʹmædʒɪnl/

ენტ. იმაგინალური, იმაგოსთან დაკავშირებული; imaginal stage = imago.