მეზობელი სიტყვები
imparidigitate
ზედსართავი სახელი
/ɪm͵pærɪʹdɪdʒɪtət/

მმლ. კენტჩლიქოსანი, კენტჩლიქოსნების რიგისა.