მეზობელი სიტყვები
inbreeding coefficient
არსებითი სახელი
/͵ɪnbri:dɪŋ͵kəʊɪʹfɪʃnt/

გენ. ინბრიდინგის / ახლონათესაური შეჯვარების კოეფიციენტი [= coefficient of inbreeding].