მეზობელი სიტყვები
inbreeding depression
არსებითი სახელი
/͵ɪnbri:dɪŋdɪʹprɛʃn/

გენ. ინბრედული დეპრესია, ახლონათესაური შეჯვარებით გამოწვეული დეპრესია (პოპულაციის შეგუებულობის დაქვეითება ხშირი ინბრიდინგის / ახლონათესაური შეჯვარების შედეგად).