მეზობელი სიტყვები
incurrent
ზედსართავი სახელი
/ɪnʹkʌrənt/

ანატ. შემტანი (ითქმის სისხლძარღვის, სადინარის, არხის და ა.შ. შესახებ).