მეზობელი სიტყვები
induplicate
ზედსართავი სახელი
/ɪnʹdju:plɪkət/

ბოტ. შიდა / ადაქსიალური მხრისკენ დახვეული კიდეების მქონე (ითქმის ფოთლის შესახებ) [შდრ. აგრ. revolute].