indusium
არსებითი სახელი
/ɪnʹdju:zɪəm/

(pl indusia) 1) ბოტ. ინდუზიუმი, პერისპორანგიუმი (სორუსის საფარველი – გვიმრებისა; აგრ. perisporangium);

2) ენტ. ინდუზიუმი, დასაჭუპრებელი სახლი (რუისელების და სხვ. მატლისა; აგრ. case).