მეზობელი სიტყვები
industrial melanism
არსებითი სახელი
/ɪn͵dʌstrɪəlʹmɛlənɪzəm/

ინდუსტრიული მელანიზმი (ინდუსტრიულად დაბინძურებულ გარემოში ბუნებრივი გადარჩევის შედეგად ღია ფერის მწერებში მელანისტური ფორმების სიჭარბე, რაც განპირობებულია მოცემულ პირობებში მუქი მფარველობითი შეფერილობის უპირატესობით).