inequivalve
ზედსართავი სახელი
/ɪnʹi:kwɪvælv/

ზოოლ. არატოლსაგდულიანი, ფორმით და ზომით განსხვავებული საგდულების მქონე (ითქმის ორსაგდულიანი მოლუსკების შესახებ) [შდრ. აგრ. equivalve].