მეზობელი სიტყვები
infundibulum
არსებითი სახელი
/͵ɪnfʌnʹdɪbjʊləm/

(pl infundibula)

1. ანატ. 1) ძაბრი, ძაბრისებრი / ძაბრის ფორმის ღრუ ან ორგანო;

2) არტერიული კონუსი, არტერიული ძაბრი (გულისა);

3) ძაბრი, ღერო (ჰიპოფიზისა; აგრ. infundibular stalk);

4) ფიალა (თირკმლისა);

5) pl ბუშტთა ტომსიკები (ფილტვისა);

2. ზოოლ. კუნთოვანი ძაბრი, სიფონი (თავფეხიანი მოლუსკებისა) [იხ. აგრ. siphon 2)].