მეზობელი სიტყვები
ingest
ზმნა
/ɪnʹdʒɛst/

ფიზიოლ. გადაყლაპვით ჭამა (ჭამს), საკვების ყლაპვა.