მეზობელი სიტყვები
initiation complex
არსებითი სახელი
/ɪ͵nɪʃɪʹeɪʃnkɒmplɛks/

გენ., მოლ. ბიოლ. 1) მაინიციირებელი კომპლექსი (პოლიპეპტიდური ჯაჭვის სინთეზის / ტრანსლაციის მაინიიცირებელი კომპლექსი, რომელიც შედგება ი-რნმ-ის, მაინიიცირებელი ტ-რნმ-ის, მაინიციირებელი კოდონისა და მაინიციირებელი ფაქტორისაგან);

2) = transcription complex.