მეზობელი სიტყვები
initiation factor
არსებითი სახელი
/ɪ͵nɪʃɪʹeɪʃnfæktə(r)/

გენ., მოლ. ბიოლ. მაინიციირებელი ფაქტორი (დამხმარე ცილა, რომელიც საჭიროა ტრანსალციის დასაწყებად).