მეზობელი სიტყვები
innate immunity
არსებითი სახელი
/ɪ͵neɪtɪʹmju:nətɪ/

იმუნ. თანდაყოლილი იმუნიტეტი, ბუნებრივი იმუნიტეტი (აგრ. natural immunity) [შდრ. აგრ. adaptive immunity].