მეზობელი სიტყვები
inoperculate
ზედსართავი სახელი
/͵ɪnəʊʹpɜ:kjʊlət/

ბოტ. უსახურავო (ითქმის სასპორე კოლოფის შესახებ).