მეზობელი სიტყვები
inositol triphosphate
არსებითი სახელი
/ɪ͵nəʊsɪtɒltraɪʹfɒsfeɪt/

ბიოქ. ინოზიტოლტრიფოსფატი (მეორეული მესენჯერი / შუამავალი; აბრევ. InsP,IP) [იხ. აგრ. inositol].