მეზობელი სიტყვები
insalivation
არსებითი სახელი
/͵ɪnsælɪʹveɪʃn/

ფიზიოლ. დანერწყვა, ნერწყვთან შერევა (საჭმლისა ღეჭვის დროს).