interchromosomal translocation
არსებითი სახელი
/͵ɪntəkrəʊmə͵səʊməl͵trænsləʊʹkeɪʃn/

გენ. ქრომოსომათშორისი / ინტერქრომოსომული გაცვლა / ტრანსლოკაცია (უბნების გაცვლა ორ არაჰომოლოგიურ ქრომოსომას შორის) [შდრ. აგრ. intrachromosomal translocation; იხ. აგრ. translocation 1].