მეზობელი სიტყვები
IP
/͵aɪʹpi:/

აბრევ. = immunoprecipitation.