მეზობელი სიტყვები
ipsilateral
ზედსართავი სახელი
/͵ɪpsɪʹlætərəl/

იფსილატერალური, სხეულის იმავე მხარეზე არსებული ან განლაგებული [შდრ. აგრ. contralateral].