მეზობელი სიტყვები
IRE
/͵aɪɑ:rʹi:/

აბრევ. = iron-responsive element.