მეზობელი სიტყვები
IRs
/͵aɪʹɑ:z/

აბრევ. = inverted repeats.