მეზობელი სიტყვები
iron-responsive element-binding protein
არსებითი სახელი
/͵aɪənrɪʹspɒnsɪv͵ɛlɪmənt͵baɪndɪŋʹprəʊti:n/

მოლ. ბიოლ. რკინაშემაკავშირებელი ელემენტის შემბოჭველი ცილა, რკინის შემბოჭველი ცილა (აბრევ. IRBP, IRE-BP).