მეზობელი სიტყვები
irritative
ზედსართავი სახელი
/ʹɪrɪteɪtɪv/

ფიზიოლ. გამღიზიანებელი, ამგზნები, გაღიზიანების / აგზნების გამომწვევი.