მეზობელი სიტყვები
ischial callosity
არსებითი სახელი
/͵ɪskɪəlkəʹlɒsɪtɪ/

მმლ. საჯდომი კორძი (ანთრისებრთა ოჯახის მაიმუნებისა).