მეზობელი სიტყვები
ischiopodite
არსებითი სახელი
/͵ɪskɪʹɒpədaɪt/

ფეხს. ისქიოპოდიტი (ენდოპოდიტის მესამე / ბაზიპოდიტის შემდეგი ნაწევარი) [იხ. აგრ. endopodite].