მეზობელი სიტყვები
ischium
არსებითი სახელი
/ʹɪskɪəm/

(pl ischia) ანატ. საჯდომი ძვალი.