მეზობელი სიტყვები
IS element
/͵aɪɛsʹɛlɪmənt/

insertion sequence element-ის შემოკლ. [იხ. აგრ. insertion sequence].