მეზობელი სიტყვები
isoacceptor tRNAs
არსებითი სახელი
/͵aɪsəʊækʹsɛptəti:ɑ:rɛnʹeɪs/

pl მოლ. ბიოლ. იზოაქცეპტორული ტ-რნმ-ები (სატრანსპორტო რნმ-ების ჯგუფი, რომლებიც ერთსა და იმავე ამინომჟავას იკავშირებენ, მაგრამ განსხვავებული ანტიკოდონები გააჩნიათ).