isoantibody
არსებითი სახელი
/͵aɪsəʊʹæntɪbɒdɪ/

იმუნ. 1) იზოანტისხეული (იზოანტიგენით / გენეტიკურად მსგავსი ინდივიდის ანტიგენით იმუნიზაციის საპასუხოდ გამომუშავებული ანტისხეული) [იხ. აგრ. isoantigen];

2) = alloantibody.