მეზობელი სიტყვები
isochromosome
არსებითი სახელი
/͵aɪsəʊʹkrəʊməsəʊm/

გენ. იზოქრომოსომა (ანომალიური ქრომოსომა, რომელსაც ორი გენეტიკურად იდენტური მხარი აქვს).