მეზობელი სიტყვები
isodactylous
ზედსართავი სახელი
/͵aɪsəʊʹdæktɪləs/

ზოოლ. იზოდაქტილური, ტოლთითა.