მეზობელი სიტყვები
isodont
ზედსართავი სახელი
/ʹaɪsəʊdɒnt/

ზოოლ. 1) იზოდონტური, ერთნაირი ფორმისა და ზომის კბილების მქონე;

2) იზოდონტური, ერთნაირი სიგრძის მაქსილური / ზედა ყბის კბილების მქონე (ითქმის გველის შესახებ).