მეზობელი სიტყვები
isomorphic
ზედსართავი სახელი
/͵aɪsəʹmɔ:fɪk, ͵aɪsəʊ-/

იზომორფული, ერთნაირი ზომისა, ფორმისა ან სტრუქტურისა.