მეზობელი სიტყვები
isomorphism
არსებითი სახელი
/͵aɪsəʹmɔ:fɪzəm, ͵aɪsəʊ-/

იზომორფიზმი, მორფოლოგიური მსგავსება (სხვადასხვა სახეობის ან ქვესახეობის ინდივიდებს შორის).