მეზობელი სიტყვები
isonym
არსებითი სახელი
/ʹaɪsənɪm/

იზონიმი (ტაქსონის სახელწოდება, რომელიც მისი სხვა სახელწოდების იდენტურია, მაგრამ გამოქვეყნებულია სხვა დროს და/ან სხვა ავტორის მიერ).