მეზობელი სიტყვები
isophene
არსებითი სახელი
/ʹaɪsəʊfi:n/

ეკოლ. 1) იზოფენი (რუკაზე ამა თუ იმ არეალში ერთი და იგივე ბიოლოგიური მოვლენის, მაგ. ყვავილობის, ერთდროული მიმდინარეობით გამორჩეული უბნების შემაერთებელი წირი);

2) იზოფენი (რუკაზე ამა თუ იმ არეალში ფენოტიპის / ფენოტიპურად იდენტური ინდივიდების თანაბარი სიხშირით დასახლებული უბნების შემაერთებელი წირი).