მეზობელი სიტყვები
isophyllous
ზედსართავი სახელი
/͵aɪsəʊʹfɪləs/

ბოტ. ტოლფოთლიანი, იზოფილური (ითქმის ღეროს ან მცენარის შესახებ).