მეზობელი სიტყვები
isoploid I
არსებითი სახელი
/͵aɪsəʊʹplɔɪd/

გენ. იზოპლოიდი (ორგანიზმი, რომელსაც ლუწი რაოდენობის ქრომოსომათა ანაწყობი აქვს – ტეტრაპლოიდი, ჰექსაპლოიდი და ა.შ.) [შდრ. აგრ. anisoploid I].