მეზობელი სიტყვები
Isoptera
არსებითი სახელი
/aɪʹsɒptərə/

pl ენტ. ტერმიტები (Isoptera infraord.).