მეზობელი სიტყვები
isotonic
ზედსართავი სახელი
/͵aɪsəʊʹtɒnɪk/

1. იზოტონური, უჯრედის და მისთ. ოსმოსური წნევის ტოლი ოსმოსური წნევის მქონე (ითქმის ხსნარის შესახებ); isotonic solution იზოტონური ხსნარი;

2. ფიზიოლ. იზოტონური, (ითქმის კუნთის შეკუმშვის შესახებ, რომლის დროსაც კუნთის დაძაბვის ერთ დონეზე შენარჩუნება მიმდინარეობს მისი სიგრძის შემცირებით – მაგ. სიმძიმის აწევის დროს);

2) კუნთის იზოტონურ შეკუმშვასთან დაკავშირებული [შდრ. აგრ. isometric 2].